ร่วมบูชาวัตถุมงคล วัดไผ่ล้อม นครปฐม

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556


โบราณสถานสถูปมหาเจดีย์เก่า วัดพระเมรุ อ.เมือง จ.นครปฐม
อดีตแดนนักโทษประหาร ‘ตำนานหลวงพ่อศิลาขาว’ศักดิ์สิทธิ์

           โบราณสถานแห่งชาติ วัดพระเมรุ ศิลปะสมัยทวารวดี ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม  ต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง  จ.นครปฐม  เดิมเป็นวัดเก่า สร้างมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่สมัยเมืองนครปฐมโบราณถูกทิ้งให้เป็นเมืองร้าง เล่าขานเป็นตำนานสถานที่แห่งนี้ เคยเป็นแดนประหารนักโทษ และตำนานปู่โสมที่เฝ้าปกป้องรักษาสมบัติ และโพรงที่ชาวบ้านลักลอบขุดกรุ พบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่จำนวนมาก ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นอุโมงค์ที่สามารถลอดทะลุไปยังวัดธรรมศาลา ได้
           ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามวัดนี้ว่า “วัดพระเมรุ”จากลักษณะสัณฐานเดิม ที่มีแต่ส่วนของฐานสถูปมหาเจดีย์เก่า เป็นซากอิฐหักพัง ทำให้ชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวเชื่อว่าเป็นพระเมรุของพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณ
           ก่อนการขุดค้นวัดพระเมรุ ได้มีการรื้อทำลายโบราณสถานแห่งนี้หลายครั้ง ทั้งการขุดค้นหาสมบัติ การนำอิฐไปถมถนน และการขนอิฐไปสร้างสิ่งก่อสร้างในวัดพระปฐมเจดีย์ ต่อมาระหว่าง พ.ศ. 2481 - 2482 จึงได้รับการขุดค้นและขุดแต่งโดยกรมศิลปากรร่วมกับสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ ในความดูแลของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ และนายปิแอร์ ดูปองต์ นักประวัติศาสตร์ศิลปะชาวฝรั่งเศส แห่งสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศ ผลการขุดค้นในครั้งนี้เป็นกุญแจดอกสำคัญไขปริศนาเกี่ยวกับโบราณสถานแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันโบราณสถานวัดพระเมรุได้บำรุงรักษาให้คงสภาพของโบราณสถานที่ได้ขุดแต่งเอาไว้ในครั้งอดีต
           เมื่อประมาณ พ.ศ. 2404 ท่านปลัดทอง  พระอธิการวัดกลางบางแก้วร่วมกับสามเณรบุญ(ภายหลังได้รับพระราชทานสมศักดิ์เป็นพระพุทธวิถีนายก ตำแหน่งพระราชาคณะสามัญเจ้าอาวาสวัดบางแก้ว) ผู้เป็นศิษย์ ได้ขอแรงชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาในตำบลพระปฐมเจดีย์ไปขนอิฐที่วัดพระเมรุมาใช้ในการบูรณะวัดพระปฐมเจดีย์และได้พบพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่จึงอัญเชิญมาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดปฐมเจดีย์ พระพุทธรูปองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือ
            ลักษณะหลวงพ่อพระพุทธรูปศิลาขาว  เป็นพระพุทธรูปปางแสดงธรรมประทับนั่งห้อยพระบาททั้งสองข้าง รองรับพระบาทด้วยฐานบัว พระหัตถ์ซ้ายวางอยู่เหนือ พระเพลาด้านซ้าย พระหัตถ์ขวายกขึ้นสูงระดับพระอุระ หันฝ่าพระหัตถ์ออก ปลายพระอังคุฐกับพระดัชนี(ปลายนิ้วหัวแม่มือกับปลายนิ้วชี้)ง้อโค้งจรดกัน ส่วนอีกสามนิ้วกลางออก จัดเป็นพระพุทธศิลปะแบบทวารวดี

          โดยพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ พบที่วัดพระเมรุก่อนแล้วมีอยู่ 5 องค์ คือ อยู่ที่วัดพระปฐมเจดีย์ 1 องค์ อยู่ที่วัดพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 องค์ อีก 3 องค์พบแต่เพลากับฐานบัวอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีย์ ในการขุดค้นเมื่อปี พ.ศ.2481-2582ได้พบท่อนพระชงฆ์เพิ่มขึ้นอีก 1 ท่อน พระเพลาข้างขวา 1 ซีก กับส่วนหนึ่งของพระอุระ 1 ชิ้น ข้อพระหัตถ์ 1 ชิ้น และ นิ้วพระหัตถ์ 5-6 นิ้ว
          โบราณสถานวัดพระเมรุ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2475
           ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงสร้างพระราชวังสนามจันทร์ขึ้นที่จังหวัดนครปฐม ได้ทรงพระราชทานนามบริเวณวัดพระเมรุใหม่ว่า“สวนนันทอุทยาน”

           ต่อมานักวิชาการได้กำหนดอายุโบราณสถานวัดพระเมรุว่าอยู่ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 เป็นศิลปะแบบทวารวดี  ปัจจุบันโบราณสถานวัดพระเมรุอยู่ในการดูแลรักษาโดยสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี  สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
          โบราณสถาน วัดพระเมรุ นอกจากจะเป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังเป็นสมบัติที่มีค่า ควรแก่การช่วยกันหวงแหนและดูแลสืบไป
          และในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เวลา 18.09 น. หลวงพี่น้ำฝนนำคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อม สืบสานตำนานพระเวทย์สวดบูชาพระประจำวัดเกิด บูชาเทพยดานพเคราะห์ เสริมบารมี คุ้มครองป้องกันสรรพภยันตรายทั้งปวง เคาท์ดาวน์ปีใหม่ พ.ศ.2557 เริ่มต้นชีวิตใหม่ ส่งท้ายปีเก่า รับพรปีใหม่ ณ บริเวณโบราณสถาน วัดพระเมรุ จ.นครปฐม  หลวงพี่น้ำฝนน้อมนำอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอยู่ทั้งปวงในโลกใบนี้ ปกปักรักษาให้ญาติโยม มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

กำหนดการ
           เวลา 18.09 น. บัณฑิต อ่านโองการเทพยดา พร้อมบูชาถวาย เครื่องสังเวย ต่อเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย 
หลวงพี่น้ำฝน นำกล่าว ขอขมากรรม ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง 
           จากนั้นหลวงพี่น้ำฝน พร้อมคณะสงฆ์ วัดไผ่ล้อม สวดถอนกรรม ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง    
           เวลา 22.00 น. พิธีสวดนพเคราะห์ เสริมบารมี                                                                                                         
           เวลา 24.00 น. หลวงพี่น้ำฝน ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เคาท์ดาวน์ ส่งท้ายปีเก่า รับพรปีใหม่ โชคดี โชคดี โชคดี เป็นเสร็จพิธี
 
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมพิธีต้องมาด้วยตนเอง และควรมาก่อนเวลา (16.30 น.เป็นต้นไป)
 
สอบถามรายละเอียด โทร. 087-7567555, 087-1517799, 087-6984777, 087-7067555


 
พิเศษสุดปีนี้ !! มหามงคลเปี่ยมพุทธคุณ หลวงพี่น้ำฝนเมตตาแจกฟรี มงคลวัตถุหลวงปู่ทวด หลวงพ่อพูล
เนื้อผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ ให้แก่ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธี
ภาพพิธีขอขมากรรม เมื่อเดือนกรกฏาคม 2556 ณ วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม
ภาพพิธีขอขมากรรม เมื่อเดือนกรกฏาคม 2556 ณ วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม

ภาพพิธีขอขมากรรม เมื่อเดือนกรกฏาคม 2556 ณ วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม


พิธีขอขมากรรม ส่งท้ายปีเก่ารับพรปีใหม่

บทความที่ได้รับความนิยม